Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2392036886
Ακύρωση-Επιστροφή Παραγγελίας

1.Ακύρωση Παραγγελίας

 • Υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης μιας παραγγελίας ή μέρους αυτής, για όσο διάστημα αυτή δεν έχει ακόμα εκτελεστεί.Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την e-apostolakis για να προχωρήσει στην ακύρωση. Διαφορετικά θα πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής προϊόντων.

2.Άρνηση Παραλαβής

 • Σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα.
 • Στην περίπτωση που κατά την παράδοση, η συσκευασία του προϊόντος είναι κατεστραμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
 • Αναγκαία προϋπόθεση για να ισχύουν τα παραπάνω είναι ότι η διαπίστωση, είτε της κατεστραμένης συσκευασίας, είτε του λάθους προϊόντος να γίνεται παρουσία των μεταφορέων ή Courier κατά τη διαδικασία παράδοσης, οπότε η επιστροφή δρομολογείται πριν την παραλαβή.
 • Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα παράδοσης-επιστροφής επιβαρύνουν το κατάστημα.

3.Επιστροφές προϊόντων

 • Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν, σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη(κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο.
 • Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα παράδοσης-επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.
 • Τα προϊόντα σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παραδόθηκαν στον πελάτη και να συνοδέυονται με όλα τα έγγραφα που είχε κατά την παράδοσή του.
 • Κατά τον ίδιο τρόπο ακολουθείται και η διαδικασία επιστροφής δε περίπτωση βλάβης του προϊόντος όταν αυτό είναι εντός εγγυήσεως. Αρχικά πιστοποιείται η αντικατάσταση από το πλησιέστερο service της εκάστοτε εταιρίας και η αντικατάσταση γίνεται από το κατάστημα με έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Υποχρέωση του καταναλωτή είναι η προσκόμιση του εντύπου αντικατάστασης.

4.Επιστροφές χρημάτων

 • Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος αλλά την επιστροφή του, τότε η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται στον πελάτη με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που πλήρωσε.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση το προϊόν να έχει παραληφθεί και ελεγχθεί από την e-apostolakis για το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντος.


close
loading...